Czym jest model Sharpe’a i jak zarobić więcej niż rynek? – Krótko o współczynniku Beta.

William Sharpe był jednym z twórców modelu rynku kapitałowego – CAPM, który przedstawiał zależność pomiędzy ryzykiem rynkowym a oczekiwaną stopą zwrotu z inwestycji. Jest to jeden z najpopularniejszych modeli rynku, którego punktem wyjścia był model jednowskaźnikowy, którego autorem również jest prof. Sharpe. Model jednowskaźnikowy zakłada, że stopy zwrotu z akcji kształtują się na podstawie ogólnego … Continue reading Czym jest model Sharpe’a i jak zarobić więcej niż rynek? – Krótko o współczynniku Beta.