Księżyc, Św. Mikołaj i cykle na rynku.

moonshot-cannon„(…) faraon miał sen. Stał nad Nilem. I oto z Nilu wyszło siedem krów pięknych i tłustych, które zaczęły się paść wśród sitowia. Ale oto siedem innych krów wyszło z Nilu, brzydkich i chudych, które stanęły obok tamtych nad brzegiem Nilu. Te brzydkie i chude krowy pożarły siedem owych krów pięknych i tłustych. Faraon przebudził się. A kiedy znów zasnął, miał drugi sen. Przyśniło mu się siedem kłosów wyrastających z jednej łodygi, zdrowych i pięknych. A oto po nich wyrosło siedem kłosów pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim. I te puste kłosy pochłonęły owych siedem kłosów zdrowych i pełnych. Potem faraon przebudził się(…). Siedem krów pięknych – to siedem lat, i siedem kłosów pięknych – to też siedem lat; jest to bowiem sen jeden. Siedem zaś krów chudych i brzydkich, które wyszły za tamtymi, i siedem kłosów pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim – to też siedem lat – głodu.”[1]

Można powiedzieć, że powyższy fragment księgi rodzaju jest jednym z pierwszych wątków ekonomicznych na temat cykli na rynkach. Cykle to powtarzające się określone zjawiska w danym okresie – na przykład zmiany pór roku W przypadku inwestycji to zjawiska wywołane głównie zachowaniem i psychiką ludzką, które są powtarzalne co dany okres czasu.

Jednym z najdłuższych jest cykl stworzony przez Mikołaja Kondratiewa, który zakłada okres około 50 lat. Teoria miała na tyle silny przekaz i wpływ na pogląd kapitalizmu, że jego autora zesłano do łagru, gdzie zmarł. Ostatnia faza owego cyklu wypadła pomiędzy latami 70tymi i 80tymi, kiedy to zakończyła się faza rozwoju gospodarczego w badanych krajach. Można przyjąć, że kolejna faza może zakończyć się około lat 20tych lub 30tych XXI wieku, kiedy to można spodziewać się zdecydowanego osłabienia gospodarczego. Cykl Kondratiewa odnosi się przede wszystkim stóp procentowych oraz cen akcji i towarów na rynku.

wave1Źródło: http://kondratieffwinter.com/

Popularnym ostatnio w mediach stał się cykl prezydencki, który dotyczy głównie rynku amerykańskiego. Trwa 4 lata i jest wywołany działaniami partii rządzących. Co do zasady pierwszy okres cyklu jest okresem spadków giełdowych wywołanych polityką deflacyjną rządzących. Natomiast ostatnie lata rządów to okres rozkwitu, wywołany sztucznym wzrostem gospodarki.[2] Inna teoria dzieli cykl prezydencki na 4 okresy, z których pierwszy i ostatni rok to czas wzrostów na giełdzie, a drugi i trzeci to moment spadków.

W latach 30tych XIX wieku Lambert-Gann badał cykl lunarny, który miał dowieść, że fazy księżyca mogą mieć wpływ na sytuację na rynku. Brzmi niewiarygodnie, ale ta teoria jest możliwym wyjaśnieniem innego cyklu, którego istnienie zostało potwierdzone – cyklu 28-dniowego. Zgodnie z jego teorią, na rynkach widać tendencję do pojawiania się dołków co 4 tygodnie. Ten okres jest istotny w przypadku analizy wykresów cenowych akcji. Wykorzystuje się go między innymi w średnich kroczących, które służą do badania trendu na wykresach, oraz w innych wskaźnikach analizy technicznej.

Innym popularnym cyklem powtarzającym się ostatnio również na polskim rynku giełdowym jest rajd świętego Mikołaja. Pojawia się końcem roku (zazwyczaj początkiem grudnia) i trwa do początku roku kolejnego. To zjawisko jest mocno związane z efektem stycznia, który również jest jednym z bardziej znanych cykli giełdowych. Efekty stycznia jest krótkoterminową hossą pojawiającą się w związku z działaniami „dużych” inwestorów, którzy realizują nowe strategie inwestycyjne na swoich portfelach. Drugim czynnikiem wywołującym styczniową hossę jest „samospełniająca się przepowiednia”. Świadomość potencjalnych wzrostów na giełdzie zachęca nowych inwestorów do wejścia na rynek i powoduje wzrost cen akcji. Z kolei rajd świętego Mikołaja jest przygotowaniem do styczniowego rajdu. Inwestorzy z wyprzedzeniem kupują aktywa z nadzieją na zysk początkiem kolejnego roku.

 

chartŹródło: https://www.topstock.pl/

„Długoterminowe cykle są faktem ekonomicznym”, to słowa znanego psychologa i inwestora dr A. Eldera z książki „Zawód Inwestor Giełdowy”. Kilka zdań później ostrzegł, że cykle mogą być wytworem naszej wyobraźni. Staramy się odnaleźć porządek w chaosie, i szukamy w nim złudzenia porządku. John J. Murphy oraz Dr A. Elder udowodnili jakie znaczenie ma psychologia w inwestowaniu, a jej wpływ może mieć również wpływ na kształtowanie się cykli w gospodarce. Dlaczego więc nie skorzystać dopóki przepowiednie się spełniają?

[1] http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=41 (data dostępu 07.08.2017)

Wykorzystana bibliografia:
1. A.Elder, Zawód inwestor giełowy, Oficyna Ekonomiczna, 2001
2. J. Murphy, Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, 2006
3. D. Begg, Makroekonomia, PWE, 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s